Vad kan vi hjälpa Er med?

I ett stort nätverk av godsflöde från olika branscher erbjuder TIMA er transportlösningar på inrikes frakter, vi kan erbjuda er att driva er utlastning och/eller mottagningg på entreprenad. Vi erbjuder även distribution till slutkund där vi har möjlighet att lossa själva med kran och/eller truck.

Lantbruk

Lantbruk

TIMAs specialitet är logistiklösningar för lantbrukstransporter i huvudsak inom Sveriges gränser. Vi hanterar tippgods och flakgods i en morderna och effektiva fordonskombinationer i ett stort godsflöde.

I ett brett kontaktnät löser vi distributionslösningar med kran/truck där vi tillhandahåller aviseringar och återrapportering till er som kund men även mot era kunder. Vi kan även erbjuda, i olika omfattning, driften av era  utlastning och mottagningsplatser. Vi kan hantera tillfälliga och permanenta lager med erforderlig personal och maskiner.

I våra stora flöden åker gods av skiftande slag men vi efterlever alltid GTP standard så vissa flöden måste exkluderas för att säkerställa säkerheten av jordbruksprodukter. Vi har dock ett antal lastväxlarflöden där olika lastbärare kan säkerställa säkerheten med gods som normalt inte hanteras av oss.

 

Varje framgångsrik förändring handlar om att välja rätt väg.

Utlandsrtafik

Utlandstrafik

TIMA har kontinuerliga flöden med Norge men hanterar även visst godsflöde till övriga nordiska länder. Vi ombesörjer dessa flöden mot våra inrikeskunder och visar att vi tar ansvar för helheten även om det är utanför vad vi normalt sett utför.

Industri

Industri

TIMA erbjuder även dig att hantera godsflöde till och från övrig industi inom Sverige, i vårt breda kontaktnät ombesörjer vi att ert gods tar den mest effektiva vägen till slutanvändaren. Vi arbetar tillsammans med landets ledande speditionsföretag men tar alltid fullt ansvar gentemot er som kund för de uppdrag vi åtar oss.